Jobber

  Prosjektleder, SP-DPI Tjenestemigrering - Oslo, Norge - emagine Consulting

  emagine Consulting
  Vis mer Skjul jobb
  emagine Consulting background
  Beskrivelse

  Oppdragsbeskrivelse:

  Hovedleveransen i denne fasen av prosjektet vil være å gjennomføre en analyse av applikasjonsporteføljen med formål å identifisere hvilke applikasjoner som er aktuelle for migrering til privat eller allmenn sky, og legge frem en anbefaling til gjennomføring som ivaretar blant annet vurdering av teknisk kapabilitet og kost/nytte.

  Konsulentens arbeidsoppgaver.

 • Lede prosjektet og sikre fremdrift og leveranse ihht mandat
 • Stille med konsept/rammeverk for gjennomføring av analyse som leder til anbefalt gjennomføring av tjenestemigrering (migreringsbacklog)
 • Kartlegge, planlegge, og organisere arbeidet
 • Sikre god tverrfaglig samhandling mellom prosjektdeltakere og Sykehuspartners linjeorganisasjon
 • Benytte Sykehuspartners gjeldende retningslinjer for prosjektgjennomføring, styring og rapportering i prosjektperioden
 • Utarbeide ledelsesdokumentasjon
 • I samarbeid med prosjekteier, forberede til og gjennomføre styringsgruppemøter
 • Må-ha krav:

 • Minimum 5 års dokumentert erfaring med å lede IKT prosjekter i rollen som prosjektleder. Vis til relevant oppdrag og tidsperiode (og rolle) i «Relevant erfaring» i tilbudet (CV)
 • Dokumentert gjennomføringsevne (i det legger vi evnen til å ha ledet og levert avtalt prosjekt ihht til tid, og/eller kost og/eller kvalitet i rollen som prosjektleder. Vis til relevante oppdrag i «Relevant erfaring» i tilbudet/CV
 • Erfaring med bruk av metodikk for gjennomføring av analyse. Vis til relevant oppdrag i «Relevant erfaring» i tilbudet (CV)
 • Ønsket erfaring/kompetanse:

 • Sertifisering i Prince 2/Prince 2 agile eller tilsvarende metodikk
 • Erfaring med bruk av metodikk for gjennomføring av analyse
 • Erfaring med vurderinger knyttet til bruk av skyplattform
 • Erfaring fra prosjektarbeid i offentlig sektor
 • Erfaring med å lede prosjekt i Sykehuspartner
 • Erfaring med å lede IKT transformasjonsprosjekter
 • Erfaring med å lede IKT migreringsprosjekter
 • Erfaring med bruk av Prosjektveiviseren
 • Personlig egnethet:

 • Evnen til og raskt sette seg inn i oppdraget og problemstillinger knyttet til fagområdet
 • Har gode samarbeidsevner (lytter, god på å informere, dele kunnskap, og tydelig i sin kommunikasjon)
 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Er omgjengelig og har forståelse for brukernes behov i en IKT drifts- og forvaltningssetting
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Initiativrik, løsningsorientert og drivende
 • kvalitetsbevisst, ryddig og strukturert
 • Omfang og varighet: % stilling fra Fra til 31.12., Opsjonsperiode

  Arbeidssted: Oslo

  Søknadsfrist: 17.6


  Vi har andre nåværende jobber relatert til dette feltet som du finner nedenfor


 • Vi søker en erfaren Prosjektleder som har kompetanse innenfor SP-DPI (Software Publishing - Digital Product Innovation) og tjenestemigrering. Som Prosjektleder vil du være ansvarlig for å lede og koordinere migreringen av digitale produkter og tjenester for våre kunder i ulike br ...