Jobber
>
Narvik

  Psykologspesialist og helse og sosialfaglig utdanning - Narvik, Norge - Finnmarkssykehuset

  Finnmarkssykehuset
  Finnmarkssykehuset Narvik, Norge

  11 timer siden

  Finnmarkssykehuset background
  Heltid
  Beskrivelse


  Er du klar for en spennende jobb i Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) på vårt nyoppretta kontor i Trondheim?

  SANKS, Nasjonalt team har et spesielt fokus på å gi spesialist helsetjenestetilbud til samer i Norge bosatt utenfor Finnmark, samt samer fra Sverige og Finland. Vi er lokalisert i Karasjok, Tromsø, Hamarøy, Røros, Oslo og nå også i Trondheim. DU får sjansen til å være med på å bygge opp et nytt kontor.

  Vi ser etter psykologspesialist/psykolog og en fagperson med helsefaglig utdanning og helst med relevant terapeutisk utdannelse innen psykisk helsevern og ruslidelser. Har du i tillegg samisk språk - og/eller kulturkompetanse kan en av disse to stillingene være noe for deg .

  Vårt kontor i Trondheim er en del av vårt polikliniske tilbud i Nasjonalt team. Vi gir poliklinikk tilbud til både barn, unge og voksne. Vi tilbyr våre pasienter helhetlig og likeverdige utredning -og/eller behandlingstilbud i lys av individuell, kulturell - og kontekstuell forståelsestilnærming. Vi har kompetanse på samisk kultur, samfunnsforhold og språk. Vi jobber aktivt med selvmordsforebyggende arbeid i samiske områder. Kunnskapsbasert traumebehandling, EMDR, har vært et satsningsområde over tid. I tillegg til vårt kliniske arbeid og forebygging har vi kompetansetjeneste funksjon (SANKS), som består i informasjonsarbeid, formidling og undervisning. Stillingen innebærer noe reisevirksomhet.

  Nasjonalt team er tverrfaglig og består av ulike faggrupper som psykiatrisk sykepleier, psykiater, psykolog spesialist, enhetsleder/terapeut. Arbeidsmiljøet er preget av et trygt, støttende og stabilt kollegafellesskap. Høy fagkompetanse preger teamet og behandlingstilbudet. Arbeidshverdagen er hektisk, med varierte og spennende arbeidsoppgaver. Vi ser etter deg som er en trygg, ansvarsfull fagperson og som kan jobbe både selvstendig og være selvgående, men også fungerer godt i team.

  I tillegg til Nasjonalt team er SANKS organisert i 6 øvrige enheter; Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet, Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og avhengighet. Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) - Psykisk helse og avhengighet - preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte tjenester av høy kvalitet. I tillegg til psykisk helse og rus inngår somatikk og FoU med egne tjenester som FoU-styret, forskning og formidling, lærings- og mestringstjenester, og tolketjenesten. Sámi Klinihkka har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige og helhetlige spesialisthelsetjenester til den samiske befolkningen.

  Vi ønsker at våre ansatte skal ha tid til familie og fritidsaktiviteter og tilbyr fleksibel arbeidstidsordning. Denne stillingen bør du søke på

  Ansettelse kan skje fortløpende. Tiltredelse etter avtale.

 • Bidra i utredning, behandling og oppfølging av pasienter
 • Tverrfaglig samarbeid og opplæring av ulike samarbeidspartnere i kommunen
 • Gi psykoedukasjon til pasienter og/eller pårørende
 • Delta i diagnostiske vurderinger og utredninger for å kunne tilrettelegge behandlingstiltak
 • Bidra faglig gjennom veiledning, undervisning og teamarbeid
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og planlegging
 • Arbeid i et flerkulturelt miljø med bruk av tolketjenester
 • Samarbeid internt med andre faggrupper
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes
 • Minimum 3 årig høyskole utdanning, gjerne med videreutdanning og/eller erfaring fra fagfeltet
 • Erfaring fra arbeid med psykisk helsevern, spesielt arbeid med barn/unge vil ansees som en fordel
 • Grunnleggende IKT kompetanse, kunnskap om EPJ og andre fagsystemer
 • Erfaring/ kompetanse og interesse for forskning og fagutvikling er en fordel
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevne
 • Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk skriftlig og muntlig, og for alle stillinger i Finnmarkssykehuset er det ønskelig at du har kjennskap til samiskspråk og kultur
 • Ved lik kompetanse vil søker med samisk språk- og kulturkompetanse bli foretrukket
 • For alle pasientrettede stillinger er det krav om politiattest
 • Evne til å arbeide selvstendig og ta initiativ
 • Evne til å jobbe under press
 • Være målbevisst og strukturert
 • Fleksibel og kreativ
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Vilje og interesse for målrettet tverrfaglig samarbeid i et flerkulturelt område
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg får du en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavereskatt og billigere strøm Viktig informasjon til deg som søker
 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ()
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten