Jobber
>
Harstad

  Elektro-maskintekniker - Harstad, Norge - Forsvaret

  Forsvaret
  Forsvaret Harstad, Norge

  6 dager siden

  Forsvaret background
  Beskrivelse
 • Arbeidsoppgaver Utføre selvstendig planlegging, drift, vedlikehold og dokumentasjon av avdelingens kraftforsynings- og nødstrøms anlegg.
  Ivareta, samt utføre ettersyn og kontroll for annen elektroteknisk- og maskinteknisk utstyr i avdelingen
  Være avdelingens representant innenfor fagfeltet elektro & maskin, ved å gi råd og anbefalinger i tverrfaglige prosjekter, i tillegge til å utvise gode holdninger til fagfeltet
  Ha overordnet tilsyn og oppfølging av avdelingens bygningsmasse (EBA – Eiendom, Bygg og Anlegg) på ute-stasjoner. Følge opp at vedlikeholdsbehov blir ivaretatt.