Jobber

  HMS sjef - Straumen, Norge - Elkem ASA

  Elkem ASA
  Elkem ASA Straumen, Norge

  1 måned siden

  Vis mer Skjul jobb
  Default job background
  Beskrivelse

  Elkem ASA er en av verdens ledende produsenter av miljøvennlig produksjon av metallegeringer og materialer. Elkem Salten er et silisiumsmelteverk med ca. ansatte. Bedriften produserer silisium og microsilica, produkter som brukes i alt fra bilindustri, silikoner, elektronikk, til hverdagslige produkter som tannkrem og klær. I tillegg produserer bedriften ca. GWh elektrisk kraft gjennom bedriftens nye energigjenvinningsanlegg. Elkem Salten eksporterer over 90% av sine produkter globalt. Elkem har stor fokus på å kontrollere og redusere miljøpåvirkningen av vår produksjonsvirksomhet for å sikre et bærekraftig miljøavtrykk. Elkems generelle policy sier at helse, miljø og sikkerhet alltid er Elkems førsteprioritet, og vi driver vår virksomhet basert på en nullskadefilosofi.

  Vi ser etter en HMS sjef som vil fortsette Elkem Saltens positive utvikling.

  Motiveres du av å jobbe i en fremtidsrettet og bærekraftig bedrift med et viktig samfunnsoppdrag og stort samfunnsansvar? Synes du det høres spennende ut å bruke din HMS-kompetanse i en bedrift som tenker bærekraft og sikkerhet i alt den gjør? Vil du jobbe for et smelteverk som er en viktig bidragsyter for å lykkes med det høyst nødvendige grønne skiftet? Vil du jobbe med en gjeng som er effektive og har mye energi, ja da håper vi du sender oss en søknad.

  HMS er førsteprioritet i Elkems daglige virke, og HMS sjef er leder- og støttefunksjon for HMS i hele virksomheten. Du vil være ansvarlig for å følge opp at HMS-arbeidet drives innenfor offentlige og bedriftsinterne krav når det gjelder helse, indre og ytre miljø, samt sikkerhet.

  HMS sjef skal lede og utvikle det forebyggende HMS-arbeidet i hele virksomheten slik at:

 • Elkem Salten forblir en solid bedrift uten fare for liv, helse og miljø.
 • HMS er en levende og integrert del i hele virksomheten på lik linje med øvrige driftsoppgaver.
 • Det forebyggende HMS-arbeide ved Elkem Salten drives i tråd med konsernets standarder og felles HMS-strategi når det gjelder forebyggende HMS arbeid og opplæring.
 • Sentrale arbeidsoppgaver:

 • Være virksomhetens nøkkelperson for å ivareta etterlevelse av lovpålagte og interne HMS-krav.
 • Utfordre, motivere og veilede driftsorganisasjonen til å arbeide kontinuerlig og systematisk med HMS, og selv bidra til kontinuerlig forbedring.
 • Sørge for at det blir gjennomført systematiske risikovurderinger, med tilhørende risikoreduserende tiltak.
 • HMS-arbeidet ved Elkem Salten drives i henhold til Elkem sitt forretningssystem (EBS) samt de grunnleggende verdiene i Elkem som grunnlag for et godt samarbeide mellom alle ansatte ved Elkem Salten.
 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon med offentlige myndigheter, samt annen ekstern kommunikasjon og rapportering som gjelder HMS.
 • Utarbeide og opprrettholde verkets årlige HMS budsjett, inkludert budsjett for industrivernet.
 • Organisere og gjennomføre HMS opplæring.
 • Personalansvar for HMS avdelingen, inklusive brann- og industrivernleder.
 • Stillingen rapporterer til verksdirektør og er del av Elkem Saltens ledergruppe.

  Spørsmål til stillingen kan rettes til HR-sjef Rune Olsen, 75 ,

  Vi foretar bakgrunnssjekk av kandidater i vår rekrutteringsprosess. Søknader vurderes fortløpende.


  Vi har andre nåværende jobber relatert til dette feltet som du finner nedenfor