Jobber
>
Tromsø

  Samisk tolk og språkmedarbeider - Tromsø, Norge - Finnmarkssykehuset

  Finnmarkssykehuset
  Finnmarkssykehuset background
  Heltid
  Beskrivelse


  Vi har ledig 1 x 100% fast stilling og søker deg som ønsker å jobbe som nordsamisk tolk og språkmedarbeider på Universitetssykehuset i Tromsø (UNN)

  Samisk tolketjeneste er i en spennende utviklingsprosess, bli med - kanskje er det akkurat deg vi trenger i denne stillingen

  Stillingen er organisert under Sámi Klinihkka,Finnmarkssykehuset HF. Kontorsted vil være i Breivika på UNN.

  Sámi Klinihkka er en klinikk i Finnmarkssykehuset HF og har et særskiltansvar for å tilby og utvikle likeverdige spesialisthelsetjenester til densamiske befolkningen. Samisk tolketjeneste er en del av avdelingSÀNAG/SANKS Forskning og utvikling i Sámi Klinihkka.

  Tolketjenesten har som mål å utvikle et døgnkontinuerlig nasjonalt tolketilbud på nord-, lule- og sørsamisk.

  Samisk tolketilbud for spesialisthelsetjenesten er svært viktig for å øke kvaliteten på kommunikasjonen mellom helsepersonell og de samiske pasientene. Som nordsamisk tolk vil du utføre tolkeoppdrag ved fremmøte på UNN, lyd/bilde- og telefontolkning for spesialisthelsetjenesten i Helse Nord(RHF). Som språkmedarbeider vil du være med på å oversette viktig informasjon til det beste for både den ansatte, men særlig for pasient og pårørende.

  Samisk tolketjeneste er desentralisert med medarbeidere på ulike lokasjoner, Du vil være en del av et team, hvor din leder, og dine kolleger sitter på andre lokasjoner.

  Du er velkommen til å søke stillingen

  Tiltredelse etter avtale.

 • Tolke mellom helsepersonell og pasient
 • Språkarbeid og oversettelse
 • Utvikling av språkterminologi for helsetjenesten
 • Bidra til utvikling av tolketjenesten og øke kvaliteten på tjenesten
 • Rapportere til enhetsleder
 • Håndtere innkomne bestillinger på tolkeoppdrag
 • Tjenesten er i endring og endring av arbeidsoppgaver må påberegnes
 • Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes
 • Relevant utdannelse på høgskole/universitetsnivå
 • Tolkeutdanning og/eller erfaring fra tolkearbeid er ønskelig
 • Utdanning/erfaring fra helsesektoren er en fordel
 • Formell kompetanse på nord samisk språk
 • Erfaring med språkarbeid og språkutvikling er en fordel
 • Grunnleggende IKT-kompetanse
 • Ved manglende tolkegodkjenning forventes det at vedkommende er villig til å gjennomføre godkjenning
 • For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest
 • Gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsevner - herunder evne til å lytte og videreformidle budskap
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne - herunder klar uttale på norsk og nordsamisk
 • Fleksibel, løsningsorientert og initiativrik
 • Interesse for å tilegne seg begreper innen helsefag og anatomi
 • Evne til å jobbe under press
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt
 • Spennende oppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Sterkt og tverrfaglig miljø
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling
 • Tolkeutdanning kan vurderes dekket for den rette kandidaten
 • Bedriftshelsetjeneste
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv-bedrift (IA)
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • Viktig informasjon til deg som søker

 • Husk å legge med vitnemål/autorisasjon. Ved utenlandsk utdanning må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT ()
 • Du må også legge ved attester fra tidligere arbeidserfaring for at vi skal beregne din lønnsansiennitet. Attester må være oversatt til norsk
 • Praktisk informasjon finner du på siden
 • Vi ønsker at du oppgir minimum 2 referanser
 • Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert
 • I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten